Değişim Grup'ta Kariyeriniz Var!

Değişim Grup, eşit fırsatlar sunduğu çalışanlarını kişisel hedeflerine ulaştıracak bireysel gelişimi önemser. Her bir çalışanının kariyer hedefine ulaşabilmesi için cesaretlendirir, motive eder, değer verir. İhtiyaçları olan tüm desteği, ‘’çalışan memnuniyeti’’ sağlamak ve başarmaya yönelik inançlarını güçlendirmek için verir.

Kişinin kendine duyduğu güven, kendisini ifade edebildiği ölçüdedir. Değişim Grup, İnsan Kaynakları Politikasına bağlı olarak çalışanlarına fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ortamı yaratır. Mutlu çalışanların sağladığı rekabet avantajına inanır.

``Değişim``li Olmak

Çağdaş ve Stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımıyla performansı artıracak kurum kültürüne sahip olan Değişim Grup için üst düzey çalışma şartları ve çalışanı doğru eğitimlerle yeteneğine göre yönlendirmek başarının anahtarlarındandır. Çalışanlarının önlerini açacak ortamlar oluşturmak için çok çalışıyoruz.
  • Çalışanlarımıza Değer Veriyoruz,
  • Çalışanlarımızı Dinliyoruz,
  • Motivasyon Sağlıyoruz.
  • Kariyer Fırsatları Sunuyoruz,
  • Sosyal hayatı destekliyoruz,
  • Yüksek istihdam sağlıyoruz.

Güçlü Şirket Kültürü

Değişim Grup için hedefe ulaştıracak en önemli değer insan kaynağıdır. Saygıyla yönetimi esas alan İnsan Kaynakları Grubu’nun temel politikası; çalışanların başarısını yetenekleri doğrultusunda değerlendirmek, sürekli olarak gelişmelerini sağlamak ve verimli çalışma ortamları yaratmaktır. Bu temel ilkeler ile amaçlanan ortak bir şirket kültürü oluşturmaktır.
Yönetim Anlayışımız

Değişim Grup gelişimde sağlanacak süreklilik için vizyon ve kurum değerlerine bağlı kalarak hedefe ulaştıracak Grup Kültürü’nü yaratmayı amaçlar. Etkin işleyiş için takımların yetkinliğini artırmak, kurum kültürüne uygun, yetenekli ve işe odaklı bireyleri şirket bünyesinde buluşturmak, onları yetenekleri doğrultusunda geliştirmek ve devamlılıklarını sağlamak pozitif Grup Kültürü’nün temel prensiplerindendir.

Tüm paydaşları ve iş ortaklarıyla güven verici nitelikte yönetim anlayışını sürdüren Değişim Grup, şeffaf, dürüst ve adil bir yönetim yapısını benimser. Hesap verilebilirlik ve sorumluluk üzerine geliştirdiği iş ilişkilerinde her zaman sahip olduğu İnsan Kaynağını önemser.

Farklılık Politikalarımız

Değişim Grup, bugün profesyonel bir teşkilat yönetiminde temizlik malzemesi, gıda ve kozmetik ürünlerinde ülke genelinde beş bölgede başarılı bir “takım” oluşturmak amacıyla farklı özgeçmişlere sahip bireylerin işe alınması, geliştirilmesi, motive edilmesi, takımda dinamizm ruhunu yakalamak ve şirket içerisinde devamlılıklarının sağlanması için tüm birimlere yayılan farklılık anlayışını benimser.

Farklılık anlayışı ve benimsediği değerlerle Değişim Grup, başarıyı isteyen, gelişimde devamlılığı önemseyen ve kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen bireylerin tercih ettikleri kurum olmayı amaçlar.

Değişim'de Olmak

Değişim Grup, şirket çalışanlarının gelişmiş iletişim becerilerine sahip olmalarını önemser. Yeni yönetim becerileri ve iş alışkanlıkları için tüm çalışmalarında kişisel gelişim ve etkin iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitimler, oryantasyonlar düzenler.

Değişim, insana insan olduğu için saygı duyan, en büyük değerin insan olduğuna inanan, aile felsefesi ile hareket eden, çalışanını önemseyen, onları dinleyen ve kültürel mozaiğini koruyan bir gruptur. Sinema, tiyatro, konser ve yaz dönemlerinde halı saha maçları, paintball, piknik ve gezi gibi motivasyon odaklı sosyal aktiviteler düzenler.