4x4 Kalite

Değişim Grup olarak, yer aldığımız sektörde öncü ve güçlü bir firma olmayı sürdürebilmek; tüm paydaşlarımızın beklentilerini maksimum verimlilik ile memnuniyete dönüştürebilmek için sürekli iyileştirme prensibi ile mükemmeli yakalamaktır.

4 x 4 Kalite Yaklaşımımız olan bu çerçvede:

Tüm faaliyetlerini; paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak, belirlediği hedefler ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştirerek ve geliştirerek gerçekleştirmeyi,

Daima planlı ve sistematik çalışarak verimliliği arttırmayı, yenilikçi yaklaşımı ile sektöründe katma değer sağlamayı,

Çalışanlarımızda çevre ile ilgili potansiyel tüm riskleri önceden belirleyerek, çevreye verilebilecek muhtemel zararları önlemeyi ve çevre kirliliğine neden olmamayı,

Tüm teknolojik gelişmeleri takip ederek; paydaşlarımızın beklentilerinin üzerine çıkabilmek için en iyi altyapıyı sağlamayı ve kaynaklarımızı etkin kullanmayı,

Çalışanlarımızın ve bizlerle olan paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek; meslek hastalıklarını, iş kazalarını ve yaralanmalarını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı,

Şirketimizin ve paydaşlarımıza ait bilgiler için güvenilir bir sistem oluşturmak adına; potansiyel riskleri belirlemek, riskleri yönetmek ve güvenlik ihlali durumlarını en aza indirerek iş sürekliliğini maksimum seviyede tutmak,

Her adımda kaliteyi yaşam felsefesi edinerek, sosyal sorumluluk bilincinde hareket eden örnek firma olmayı,

Çok yönlü iletişimi sağlayarak; paydaşlarımızın beklentilerini, şikayet ve önerilerini; gizlilik prensibimiz doğrultusunda değerlendirerek çözüm odaklı yaklaşım ile memnun eden ve güvenilir bir firma olmayı taahhüt ediyoruz.

Ali Bayram